Skift til HMN Gassalg A/S nu

Det er enkelt og gratis at skifte til HMN Gassalg. Og vi sørger for alt det praktiske med skiftet, du skal blot sørge for to ting: udfylde en formular om levering af naturgas og aflæse din måler på skæringsdatoen.
Hele leverandørskiftet tager cirka en måned.

Skift gasleverandør nu

Vi sørger for alt det praktiske

  1. Du udfylder formularen om levering af naturgas.
  2. Vi meddeler skiftet til dit distributionsselskab.
  3. Distributionsselskabet meddeler skiftet til din tidligere gasleverandør og sender et aflæsningskort til dig.
  4. Du aflæser måleren på dagen for leverandørskiftet og returnerer aflæsningskortet.
  5. Du modtager en slutafregning fra din tidligere gasleverandør.

Hvis du er kunde i vores forsyningsområde, vil du fremover kun modtage én regning, som både omfatter betaling for gassen og for distribution.

Er du kunde i et andet forsyningsområde, modtager du fremover to regninger – en fra dit distributionsselskab og en fra HMN Gassalg.

Har du spørgsmål om skiftet, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 39 54 70 00 (hovedstadsområdet) eller tlf. 87 27 87 27 (Jylland). 

Få din naturgas fra HMN Gassalg

Se vores gaspriser